slideshow slideshow slideshow

Novinky a Akce Internorm

SOLAR+ Standardní sklo INTERNORMU

Zapsal Administrator (admin) v 11.05.2011
Novinky, Akce Internorm >>

Nové standardní sklo od Internormu se vyznačuje speciální vrstvou SOLAR+.

3sklo vykazuje extrémně vysoké tepelně izolační vlastnosti, navíc má jeho celkový energetický činitel prostupu (hodnota g viz dole) hodnotu, které se může jinak dosáhnout pouze s 2sklem.

Speciálně v chladném období roku se optimálně využívá slabého slunečního záření a získané teplo se zadrží v budově. Vysoká hodnota g umožní také při nevhodné poloze stavby nebo nepřesné orientaci zasklení na jih optimalizovat zisky z pasivní sluneční energie.

Zde vytápí okna

U zasklení 3sklem SOLaR+ je celkový energetický činitel prostupu o 20 % vyšší než u standardního 3skla. Tím se také zvyšuje zisk ze sluneční energie o 20 %. Máte dodatečné vytápění díky zasklení zdarma!

Plus pro ochranu klimatu

Účinné využití energie je nejdůležitějším opatřením proti změně klimatu. Okna Internorm, která napomáhají chránit klima, dosahují díky technologii založené na 3 tabulích šetřících energii a na inovovaném sklu s vrstvou SOLaR+ optimálních slunečních zisků a zaručují maximální tepelnou izolaci. To snižuje emise CO2 a SO2.


Více světla - více brilantnosti: SOLAR+

Vysoká propustnost světla vede k příjemné světlosti v interiéru: důležitý fakt především v tmavých zimních měsících.


HODNOTA g

Celkový energetický činitel prostupu (hodnota g) udává, kolik procent dopadající sluneční energie se dostane zasklením do interiéru.

Na základě stejných tlouštěk zasklení vycházejí dle EN 410 hodnota g 61 % a světelná propustnost 73 %.

Nákres vlastností skla SOLAR+

Datový list zasklení SOLAR+

Další novinky a akce